Het bestaan ​​van het bestaan ​​van de waarde van het systeem

- Jan 26, 2018-

We zouden meer aandacht moeten besteden aan de realiteit van de supermarktindustrie en de bestaande waarde van het bestaande systeem van storting en opname, evenals aan het geselen van de bloeiende supermarkten in China als gevolg van diefstal van koopwaar die door het statiegeldverbod wordt gebracht, onhandelbaar management en orde stoornis. . Bovendien is de juridische relatie van het deponeringsgedrag duidelijk. Zolang de supermarkten en klanten hun respectieve taken vervullen en hun zorg- en aandachtsplicht vervullen, kunnen ze dergelijke geschillen in de kiem opheffen. Bovendien is dit handige, snelle en effectieve beheer uitgesloten om de rechten en belangen van consumenten te beschermen. Het totale gebruik van handmatige storting zal echter ongetwijfeld de kosten van bedrijfsbeheer verhogen. Deze kosten zullen ongetwijfeld worden toegewezen aan consumenten, de uiteindelijke schade of de consument. Eerlijkheid en rechtvaardigheid is de waarde van de ziel van de bescherming van rechten in het burgerlijk recht. Als consumenten en exploitanten van gelijke civiele onderwerpen is de wet even belangrijk voor de bescherming van hun wettige rechten en belangen, zonder onderscheid naar ernst.